"A short introduction to Bodong Panchen Chogley Namgyal and the upcoming of the Bodong Tradition". Lecturer: Johanne Linstad
Opetukset tammikuussa Teachings in January:
Geshe Pema Dorjee: How to solve mental problems

5.9.2020

Aloitimme varainkeräyksen apuatarvitseville ihmisille Nepaliin. Lue lisää. We started the fund raising for people in need in Nepal. See more: Ajankohtaista News

Buddhalaista filosofiaa, psykologiaa ja elämisentaitoa

Jangchup Choeling buddhalainen keskus on oppimiskeskus kaikille Buddhan opetuksista kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa!

Buddhist philosophy, psychology and skill of living

Jangchup Choeling Buddhist Centre is a learning center for anyone who is interested in Buddha´s teachings. You are warmly welcome!

Keskuksen tarkoitus on luoda mahdollisuuksia Buddhan opin - kuten myötätunnon, rakastavan ystävällisyyden, viisauden ja mielenrauhan opiskelulle ja harjoittamiselle. Ryhmässä opiskellaan kaikkien Tiibetin buddhalaisten traditioiden tekstejä, pääpainon ollessa gelug- ja tulevaisuudessa myös bodong-perinteessä. Keskuksen opettaja Geshe Pema Dorjee toimii häviämässä olleen Tiibetin Bodong-tradition elvytystyön johtajana H.P. Dalai-lama Tenzin Gyatson pyynnöstä. Lisäksi hän johtaa useita projekteja, jotka hyödyttävät apua tarvitsevia ihmisiä Nepalissa ja Intiassa.

The purpose of the Centre is to bring possibilities to learn and practice Buddhism - as compassion, loving kindness, wisdom and meditation. All Buddhist traditions´s texts are going to be studied, though mainly Gelug- and in the future Bodong-tradition. Our teacher Geshe Pema Dorjee is leading the preservation and revival work of Bodong-tradion of Tibet. In addition, he leads several projects that benefit people in need in Nepal an India.

Ven. Geshe Pema Dorjee and Tenzin Thutop Jigdrel Rinpoche

"If possible please think every day what and how I can help others whenever someone needs help. Don't wait till they ask or don't wait later or don't wait for others to help. In a day you find many good opportunities to help. It does not matter whether someone is rich or poor, everyone has problems, therefore with sincere and good motivation try your best to help. Don't miss the chance to help." - Geshe Pema Dorjee - "Jos mahdollista ajattele joka päivä mitä ja miten voin auttaa toisia milloin tahansa kun joku tarvitsee apua. Älä odota kunnes he pyytävät tai älä odota myöhempään tai älä odota muiden auttavan. Päivässä löydät monia hyviä mahdollisuuksia auttaa. Ei ole väliä onko joku rikas tai köyhä, kaikilla on ongelmia, siten vilpittömällä ja hyvällä motivaatiolla yritä parhaasi auttaa. Älä hukkaa mahdollisuutta auttaa." – Geshe Pema Dorjee -