30.6.2020

Beloved Teacher Geshe Pema Dorjee La gives Three capacity teachings which is main teaching in Tsongkhapa´s Lamrim. The online streaming will be on Facebook Live from 3rd to 5th. July at 10 a.m. Indian / Delhi time. Duration 60 min. Welcome and please join!

Rakastettu opettaja Geshe Pema Dorjee La antaa opetukset Kolmesta kapasiteetista, mikä on Tsongkhapan Lamrimin pääopetus. Aika: 3.-5. heinäkuuta klo 7:30 aamulla Suomen/Eestin aikaa. Kesto 60 minuuttia. Tervetuloa mukaan!

----

27.6.2020

ONLINE TEACHINGS Jangchup Choeling Buddhist Centre pyysi Lamrim-opetuksia rakastetulta opettajaltamme. Ystävällisesti Geshe Pema Dorjee La suostui. Online- ajankohdaksi on sovittu 3.-5. heinäkuuta klo 10 Intian/Delhin aikaa.

Jangchup Choeling Buddhist Centre requested Lamrim Teachings from our beloved Teacher. Most kindly Geshe Pema Dorjee La accepted. The online streaming time has been agreed on 3-5. July at 10 a.m. Indian / Delhi time.������
Lähetämme linkin myöhemmin. Kerrothan ystävillesi etukäteistiedon. We`ll send the link later. Please tell your Friends this preliminary information. ��


--------------------------------------


Buddhalainen keskus on muuttanut uuteen paikkaan lokakuussa 2019. Kiitos kaikille, jotka ovat tukeneet Sanghan toimintaa Kajaanissa useiden vuosien ajan ja lämpimästi tervetuloa jatkossa buddhalaisiin opetuksiin Korpelanrannassa.

The Buddhist Centre has moved to a new location in October 2019. Thank you to everyone who has supported Sangha activities in Kajaani for many years and warm welcome to future Buddhist teachings in Korpelanranta.

---------------------------------------------


RETRIITTI, RETREAT 8.-12.7.2019

Rakastetun opettajamme Geshe Pema Dorjeen vierailun kunniaksi pidämme retriitin 8.-12.7. (neljä yötä) Domnan Pirtillä Suomussalmen Vuokkiniemessä. Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu sähköpostiin jangchup.choeling@gmail.com
Retriitti alkaa ma 8.7. klo 16 ja päättyy pe 12.7. klo 12. Hinta riippuu osallistujien määrästä. Yhteisvuokra koko ajalta on 913 euroa. Hinta on enintään 182 euroa/hlö ja alenee sitä mukaan kun ilmoittautuneita tulee lisää. Hinta sisältää majoituksen. Ruuat ostetaan porukalla. https://www.facebook.com/domnanpirtti

In honor of the visit of our beloved teacher Geshe Pema Dorjee, we organize a retreat on 8.-12 July (four nights) at Domnan Pirtti in Vuokkiniemi, Suomussalmi. Welcome! Sign in to jangchup.choeling@gmail.com
The retreat begins Monday 8 July at 4 pm and ends at 12 July at 12. The price depends on the number of participants. The total rent for the whole period is 913 euros. The price is up to 182 per person and decreases as more people participates. The price includes accommodation. Foods we buy together.

------

Welcome to the Buddhist Teachings

"Three Principal Aspects of the Path by Je Tsongkhapa"
Geshe Pema Dorjee
Time: 5 - 7 July 2019.
Place: Linnankatu 2, 2nd floor, 87100 Kajaani, Finland.
Jangchup Choeling Buddhist Centre.

Ohjelma/Program

Infoa opetuksista

jangchup.choeling@gmail.com
Please kindly note that changes are possible.
---
Opetukset: Polun kolme tärkeintä puolta, Je Tsongkhapa
Opettaja: Geshe Pema Dorjee
Aika: 5. - 7. heinäkuuta 2019.
Paikka: Linnankatu 2, 2 krs, 87100 Kajaani.
Jangchup Choeling Buddhist Centre.

jangchup.choeling@gmail.com
Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että muutokset ovat mahdollisia.

Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, eikä aikaisempia buddhalaisia opintoja tarvitse olla. Tervetuloa!

Buddhalaista filosofiaa, psykologiaa ja elämisentaitoa

Jangchup Choeling buddhalainen keskus on oppimiskeskus kaikille Buddhan opetuksista kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa!

Buddhist philosophy, psychology and skill of living

Jangchup Choeling Buddhist Centre is a learning center for anyone who is interested in Buddha´s teachings. You are warmly welcome!

Keskuksen tarkoitus on luoda mahdollisuuksia Buddhan opin - kuten myötätunnon, rakastavan ystävällisyyden, viisauden ja mielenrauhan opiskelulle ja harjoittamiselle. Ryhmässä opiskellaan kaikkien Tiibetin buddhalaisten traditioiden tekstejä, pääpainon ollessa gelug- ja tulevaisuudessa myös bodong-perinteessä. Keskuksen opettaja Geshe Pema Dorjee toimii häviämässä olleen Tiibetin Bodong-tradition elvytystyön johtajana H.P. Dalai-lama Tenzin Gyatson pyynnöstä. Lisäksi hän johtaa useita projekteja, jotka hyödyttävät apua tarvitsevia ihmisiä Nepalissa ja Intiassa.

The purpose of the Centre is to bring possibilities to learn and practice Buddhism - as compassion, loving kindness, wisdom and meditation. All Buddhist traditions´s texts are going to be studied, though mainly Gelug- and in the future Bodong-tradition. Our teacher Geshe Pema Dorjee is leading the preservation and revival work of Bodong-tradion of Tibet. In addition, he leads several projects that benefit people in need in Nepal an India.

Ven. Geshe Pema Dorjee and Tenzin Thutop Jigdrel Rinpoche

"If possible please think every day what and how I can help others whenever someone needs help. Don't wait till they ask or don't wait later or don't wait for others to help. In a day you find many good opportunities to help. It does not matter whether someone is rich or poor, everyone has problems, therefore with sincere and good motivation try your best to help. Don't miss the chance to help." - Geshe Pema Dorjee - "Jos mahdollista ajattele joka päivä mitä ja miten voin auttaa toisia milloin tahansa kun joku tarvitsee apua. Älä odota kunnes he pyytävät tai älä odota myöhempään tai älä odota muiden auttavan. Päivässä löydät monia hyviä mahdollisuuksia auttaa. Ei ole väliä onko joku rikas tai köyhä, kaikilla on ongelmia, siten vilpittömällä ja hyvällä motivaatiolla yritä parhaasi auttaa. Älä hukkaa mahdollisuutta auttaa." – Geshe Pema Dorjee -