Sangha

Sangha tarkoittaa ystävien, kanssaharjoittajien ja auttajien joukkoa, jotka tukevat toisiaan harjoituksissa. Sangha on enemmän kuin yhteisö, se on syvällistä henkistä harjoitusta. Jangchup Choeling Buddhist Group perustettiin keväällä 2016. Tähän sanghaan kuuluu jäseniä Suomesta ja ulkomailta. Toivotamme uudet jäsenet, tukijat ja ystävät tervetulleeksi. Kysy lisää jos olet kiinnostunut buddhalaisuudesta tai vaikkapa sanghaan liittymisestä.

Sangha means a group of friends, fellow practitioners and helpers, who support each other in practice. Sangha is more than a community, it´s a deep spiritual practice. Jangchup Choeling Buddhist Group was founded in the spring 2016. This Sangha has members in Finland and other countries. We are welcoming new members, supporters and friends. Please ask more if you are interested in Buddhism or perhaps join the Sangha.

Olet tervetullut - You are welcome!

Sanghan jäseniä asuu Suomessa ja eri puolella maailmaa. Opintopäiviä ja retriittejä järjestetään Kajaanissa ja mahdollisesti muillakin paikkakunnilla. Geshe Pema Dorjeen opetustilaisuuksia ja yleisöluentoja järjestetään Kajaanissa. Lisäksi vierailemme säännöllisesti Geshe Pema Dorjeen opetuksissa Porong Pelmo Choeding -luostarissa Kathmandussa Nepalissa.

Opintopäivien yhteydessä on paljon yhdessä tekemistä. Iloitsemme jokaisesta vapaaehtoisesta! Vapaaehtoiset valmistavat ruokaa ja auttavat majoituksessa. Vapaaehtoiset voivat hakea osallistujia asemalta ja ottavat kimppakyytiläisiä. Osallistumismaksut pidetään matalina, jotta kaikki voivat osallistua. Maksuvaikeudet eivät ole este osallistumiselle.

Jos toivot buddhalaista opintoryhmää tai toimintaa paikkakunnallesi, ota yhteyttä. Olemme mielellämme avuksi.

Osallistuminen ei edellytä aikaisempia buddhalaisia opintoja. Toimimme suomen- ja englanninkielellä. Tarvittaessa on tulkkaus.

Voit olla mukana omaan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Jotkut meistä ovat aktiivisia, toiset tukevat sanghaa jäsenyydellään. Arvostamme vilpittömästi kaikkia ainutlaatuisia tapoja olla mukana.

\()/ \()/ \()/

Members of the Sangha are living in Finland and all over the world. Venerable Geshe Pema Dorjee´s Teachings and Public lectures are organized in Kajaani. Study days and retreats are in Kajaani or other places. We participate also regularly Geshe Pema Dorjee´s Teachings in Porong Pelmo Choeding Monastery in Kathmandu, Nepal.

There is lots of doing together during the days of study. We rejoice of every volunteer! They cook and help with accommodation. Volunteers pick up participants from the station and share their car ride. Fees will be low so everybody is able to participate. Payment difficulty must not be an obstacle.

If a Buddhist study group in your own town is your wish, please contact us. We are very happy to assist.

Buddhist teachings and study are for everybody and former studies are not required. We are studying in Finnish and English languages. Translation is organized if needed.

You can join the in the way which suits your life situation. Some of us are active, some of us supports the Sangha by membership. We sincerely appreciate all unique ways.


Hädänalaisten auttaminen - Helping distressed

"Auta niin paljon kuin mahdollista. Jos se ei ole mahdollista yritä olla vahingoittamatta ketään." Geshe Pema Dorjee

Avustamme säännöllisesti apua tarvitsevia. Avustuskohteitamme ovat hädänalaiset ihmiset ja eläimet pääosin Nepalissa ja Suomessa.

Kuva maanjäristyksen jälkeen 2015.

"Help as much as possible. If it is not possible, try not to harm anybody." Geshe Pema Dorjee.

We help those in need regularly and give aid for distressed people and animals mostly in Nepal and Finland. Photo taken after earth quake 2015.

Kuntoutuskeskus huume- ja alkoholiriippuvaisille Nepalissa. Keskuksen sosiaalityössä käytetään buddhalaisia menetelmiä Geshe Sonamin johdolla. Myynnissä DVD-levyjä keskuksen tukemiseen. Kuva on kouluvierailusta.

Rehabilitation center for drug- and alcohol addicted in Nepal. In the social work of the center is used Buddhist methods by Geshe Sonam. We have DVDs for sale to support center´s work. School visit in the photo.